La Torre (Barcelona): 160 fotohaikus

 

Fotografia i direcció: Ramon Dachs

Música fractal: M. Isabel Binimelis Bassa

Editor tècnic: Aitor Canal

****

Estrena (1a projecció pública): Filmoteca de Catalunya (Barcelona), 9 de juny 2016

****

Sinopsi (Català)  Sinopsis (Español)  Résumé (Français)  Sinossi (Italiano)  Abstract (English)